თენგიზ ამირეჯიბის  კლასის კონცერტი

თენგიზ ამირეჯიბის კლასის კონცერტი

მოანაწილეობენ: ირმა გიგანი, მანანა დოიჯაშვილი, ალექსანდრე კორსანტია, თამარ ლიჩელი, მარინა ნადირაძე, ვახტანგ ჟორდანია, სანდრო ჯულაყიძე