ელისაბედ ლეონსკაია (ფორტეპიანო)

ელისაბედ ლეონსკაია (ფორტეპიანო)

პროგრამაშია შუბერტის სონატები:
სონატა ლა მინორი, D 537
სონატა ლა მინორი, D 845
სონატა სი-ბემოლ მაჟორი, D 960