ინსტრუქცია

  • TKT.GE-ს დახმარებით, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ საქართველოს რკინიგზის ბილეთები
  • გადახდა შესაძლებელია VISA, MasterCard, American Express პლასტიკური ბარათების საშუალებით
  • ბილეთის შეძენისას აუცილებელია თითოეული მგზავრის საიდენტიფიკაციო მონაცემების მითითება (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)
  • არასწორად მითითებული ინფორმაციის შემთხვევაში, მგზავრი მატარებელში არ დაიშვება
  • მგზავრი მატარებელში დაიშვება მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის, ან ბავშვის შემთხვევაში, დაბადების მოწმობის ასლის წარმოდგენის შემდეგ
  • 16 წლამდე ასაკის ბავშვები მატარებელში დაიშვებიან მხოლოდ უფროსის თანხლებით
  • 5 წლამდე ბავშვებისთვის ბილეთის შეძენა სავალდებულო არ არის, თუმცა ასეთ შემთხვევაში, ბავშვი იმგზავრებს ადგილის გარეშე
  • 5-10 წლამდე ბავშვებისთვის ბილეთის შეძენა სავალდებულოა, თუმცა მოქმედებს ფასდაკლება. ბავშვების რაოდენობის მითითება ხდება ბილეთების ძებნის დროს
  • სტუდენტებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასდაკლება, რომელიც ძალაში შედის მგზავრის მონაცემებში სტუდენტის პირადი ნომრის შეყვანის შემდეგ
  • მგზავრობისას, სტუდენტმა, პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს სტუდენტური ბარათი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სტუდენტური ფასდაკლებით შეძენლი ბილეთით სარგებლობას ვერ მოახერხებს

სად მიდიხართ?

სრული ?
ბავშვი ?
ერთ ჯერზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 8 მგზავრის ბილეთების შეძენა