Art Gene

Art Gene

Art Gene programme:

🎸8 July - Nino Katamadze & "Insight"
🎸9 July - "Asea Sool"
🎸10 July - Hip-Hop Day
🎸11 July - Robi Kukhianidze & "Outsider"
🎸12 July - Group "Frani"
🎸13 July - "Sukhishvilebi"
🎸14 July - Group "Reggaeon"
🎸15 July - Niaz Diasamidze & 33a
Similar Events