"ეს დაიწყება საქართველოდან" - ერმალო მაღრაძე

აღწერაფილმი ეხება ყველა იმ პრობლემას, რომელიც საქართველოში ხდება. ტაქსის მძღოლის შეხვედრები სხვადასხვა ადამიანებთან, ნათლად აჩვენებს პრობლემის არსს. ფილმი როგორც ლოკალურ, ასევე გლობალურ პრობლემებს ეხება და ეძებს გამოსავალს: სად არის გამოსავალი კაცობრიობის ამ დღევანდელი რთული მდგომარეობიდან?•••

საშვი