ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიური ანსამბლი ნართები

აღწერა

ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიური ანსამბლ ნართების განახლებული, ორგანყოფილებიანი პროგრამა.