,,ნიჭიერთა ათწლედის” მოსწავლეთა კონცერტი

აღწერა

ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა

დასაწყისი 14:30 საათზე