ადამიანის თავისუფლების პრობლემა გერმანულ კლასიკურ ფილოსოფიაში

აღწერა

მომხსენებელი: ზაზა ფირალიშვილი

რა არის თავისუფლება? არის თუ არა ადამიანი თავისუფალი? თავისუფლება და ბუნებითი აუცილებლობა, თავისუფლება და ბედისწერა – ეს და სხვა მრავალი საკითხი იქნება განხილული ფილოსოფიურ, რელიგიურ, ფსიქოლოგიურ და ლიტერატურულ პერსპექტივაში.

ასაკობრივი შეზღუდვა +15

https://www.facebook.com/azrovnebisakademia

www.azrovnebisakademia.ge

www.onlineacademia.ge