წვიმა წაშლის ნაკვალევს

წვიმა წაშლის ნაკვალევს

რეჟისორი: 
თომა ათანელიშვილი
მონაწილეობენ:
გიორგი ტაბიძე
გიორგი ცერცვაძე
ანა ჯავახიშვილი
სალომე დიდიძე
ელიზბარ ზვიადაძე