SOU 2017 - სხვა ზღვა

SOU 2017 - სხვა ზღვა

SOU - არაცნობიერის ნაკადს ნიშნავს. არაცნობიერის ნაკადი, ის მუსიკაა, რომელსაც ჩვენი ცხოვრების ცნობიერი წესრიგიდან, გაუკვალავ სმენად ველში გადავყავართ. მუსიკა, რომელიც მხოლოდ ყოველდღიურობის ნაწილი კი არა, ყოვლისმომცველი პროცესია. SOU - ქვეყნის კოლექტიურ არაცნობიერში ჩაკარგული, დავიწყებული, თითქოს გამქრალი მეხსიერების გაღვიძებაა. „სხვა ზღვა“ფესტივალის 2017 წლის თემაა. სხვა ზღვა, არცერთი კონკრეტული ზღვა არ არის - არც აღმოსავლეთით, არც დასავლეთით. არც შავი, არც სხვა. სხვა ზღვა წარმოსახვითი ზღვაა, რომელიც ტერიტორიის გარშემო უკვე არსებულ ნაკადებს ანაცვლებს და სრულიად ახალ სააზროვნო სივრცეს ხსნის.