საუბრები ხელოვნების შესახებ

საუბრები ხელოვნების შესახებ

ლადო გუდიაშვილის საგამოფენო დარბაზში მიმდინარეობს ლექციათა ციკლი „საუბრები
ხელოვნების შესახებ“
- ზრდასრულთათვის.18 +

ხელოვნება, მისი ჟანრები, დარგები, მიმდინარეობები, მსოფლიოს ცივილიზაციები,
ხელოვნების სფეროში მომხდარი თუ მიმდინარე ეპოქალური მნიშვნლობის მოვლენები.
ღონისძიებები

20 იან/ შაბათი 16:00

საუბრები ხელოვნების შესახებ

ლადო გუდიაშვილის საგამოფენო დარბაზი

5
ბილეთები

27 იან/ შაბათი 16:00

საუბრები ხელოვნების შესახებ

ლადო გუდიაშვილის საგამოფენო დარბაზი

5
ბილეთები