მურმან ჯინორია სპექტაკლით "ქარი მწყურია მე პირდაპირი"

მურმან ჯინორია სპექტაკლით "ქარი მწყურია მე პირდაპირი"

23 აპრილს - წიგნის საერთაშორისო დღეს!
მურმან ჯინორია სპექტაკლით "ქარი მწყურია მე პირდაპირი"

დასაწყისი  19:00 საათი