ფასკუნჯი

ფასკუნჯი

გამოჩენილი ქორეოგრაფის მიხაილ ფოკინის საღამოზე სამი ერთმოქმედებიანი ბალეტი იქნება წარმოდგენილი: „შოპენიანა“, „ფასკუნჯი“ და „ვარდის ზმანება“.  „ფასკუნჯი“ (იგორ სტრავინსკის მუსიკა) თბილისში პირველად იდგმება. დიაგილევის „რუსული სეზონების დროს პარიზში 1909 წელს წარმოდგენილი ბალეტი მსოფლიო საბალეტო მემკვიდრეობის კლასიკურ დადგმად ითვლება. „ფასკუნჯს“ თბილისში ანდრის ლიეპა დგამს.  ვრცლად
გამოჩენილი ქორეოგრაფის მიხაილ ფოკინის საღამოზე სამი ერთმოქმედებიანი ბალეტი იქნება წარმოდგენილი: „შოპენიანა“, „ფასკუნჯი“ და „ვარდის ზმანება“.  „ფასკუნჯი“ (იგორ სტრავინსკის მუსიკა) თბილისში პირველად იდგმება. დიაგილევის „რუსული სეზონების დროს პარიზში 1909 წელს წარმოდგენილი ბალეტი მსოფლიო საბალეტო მემკვიდრეობის კლასიკურ დადგმად ითვლება. „ფასკუნჯს“ თბილისში ანდრის ლიეპა დგამს.  ნაკლების ჩვენება