ჟიზელი

ჟიზელი

 ბალეტი ორ მოქმედებად ჟიზელი - ეკატერინე სურმავა გრაფი ალბერი - იონენ ტაკანო დირიჟორი-ზაზა კალმახელიძე.
დაგვიანებული მაყურებელი დარბაზში მხოლოდ მეორე მოქმედებიდან დაიშვება.