ვანდა და ლეო შიუკაშვილების კლასის კონცერტი

ვანდა და ლეო შიუკაშვილების კლასის კონცერტი

მონაწილეობენ: გიორგი ვაჩნაძე, რუსუდან ხოჯავა, ნუცა ჭირაქაძე, ნინო უშიკიშვილი, ეთერ გულისაშვილი  

ალექსანდრე დეტისოვი, როდამ ჯანდიერი, მაკა მელიქიძე, გიორგი ბაბუაძე, მაია ჯანჯღავა, ლევან ძამუკაშვილი, ზაზა თორაძე, გიორგი ტურიაშვილი, თამარ ბახტაძე, მანანა გოცირიძე, ნინო ლეშკაშელი
 

კვარტეტი „იბერი“ - გიორგი ხაინდრავა, თამარ ბულია, ირაკლი ჯაფარიძე, თორნიკე გეწაძე
 

კონსერვატორიის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის აკადემიური დირიჟორობის მიმართულების გუნდები, თბილისის გოგონათა გუნდი
დირიჟორი: ლიანა ჭონიშვილი  

საღამოს უძღვება - პროფესორი რევაზ თავაძე