წვიმა წაშლის ნაკვალევს

წვიმა წაშლის ნაკვალევს

17 ოქტომბერი 2018 19:00 თავისუფალი თეატრი
რეჟისორი: 
თომა ათანელიშვილი
მონაწილეობენ:
გიორგი ტაბიძე
გიორგი ცერცვაძე
ანა ჯავახიშვილი
სალომე დიდიძე
ელიზბარ ზვიადაძე