თბილისის კამერული მუსიკის XII ფესტივალი

თბილისის კამერული მუსიკის XII ფესტივალი

კონცერტი გაიმართება კონსერვატორიის მცირე დარბაზში

კონცერტში მონაწილეობენ კონსერვატორიის პროფესორები და სტუდენტები, აგრეთვე კონსერვატორიასთან არსებული სამუსიკო სემინარიის და ცენტრალური სამუსიკო სკოლა „ნიჭიერთა ათწლედის მოსწავლეები’’  
პროგრამაშია: ბეთხოვენი, ბრამსის, ფრანკის და სანდრო ნებიერიძის ნაწარმოებები.