შექსპირის სონეტები

შექსპირის სონეტები

სონეტები განხორციელდება პლასტიკაში – 50; 51; 136; 142; 66; 44; 62; 154 სონეტების მიხედვით.