საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი

საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი

$ 595 +18 დღგ
430 ბილეთი
სტარდარტი
❖ 2 დღიანი დასწრება ფორუმზე
❖ ყავით შესვენება
❖ ლანჩი
❖ სერტიფიკატი
❖ თარგმანი

$ 720 +18 დღგ
50 ბილეთი
ინვესტორების კლასი
❖ 2 დღიანი დასწრება ფორუმზე
❖ ყავით შესვენება
❖ ლანჩი
❖ სერტიფიკატი
❖ თარგმანი
❖ ინვესტორების სესიაზე დასწრება
❖ ბიზნეს კატეგორიისთვის განკუთვნილი დასაჯდომი ადგილი

$ 845 +18 დღგ
250 ბილეთი
ბიზნეს კლასი
❖ 2 დღიანი დასწრება ფორუმზე
❖ ყავის შესვენება
❖ ლანჩი
❖ სერტიფიკატი
❖ თარგმანი
❖ Dananjaya Hettiarachchi ექსტრა სესიაზე დასწრება
❖ ბიზნეს კატეგორიისთვის განკუთვნილი დასაჯდომი ადგილი

$ 1 610 +18 დღგ
64 ბილეთი
პირველი კლასი
❖ 2 დღიანი დასწრება ფორუმზე
❖ ყავის შესვენება
❖ ლანჩი;
❖ სერტიფიკატი
❖ თარგმანი
❖ Marshall Goldsmith ექსტრა სესიაზე დასწრება
❖ Dananjaya Hettiarachchi ექსტრა სესიაზე დასწრება
❖ ინვესტორების სესიაზე დასწრება
❖ პირველი კლასის ადგილები
❖ VIP შესასვლელით სარგებლობა
❖ გალა ვახშამი სპიკერებთან და VIP სტუმრებთან ერთად