საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი

საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი

$ 595 +18 დღგ
430 ბილეთი
სტარდარტი
❖ 2 დღიანი დასწრება ფორუმზე
❖ ყავით შესვენება
❖ ლანჩი
❖ სერტიფიკატი
❖ თარგმანი

$ 720 +18 დღგ
50 ბილეთი
ინვესტორების კლასი
❖ 2 დღიანი დასწრება ფორუმზე
❖ ყავით შესვენება
❖ ლანჩი
❖ სერტიფიკატი
❖ თარგმანი
❖ ინვესტორების სესიაზე დასწრება
❖ ბიზნეს კატეგორიისთვის განკუთვნილი დასაჯდომი ადგილი

$ 845 +18 დღგ
250 ბილეთი
ბიზნეს კლასი
❖ 2 დღიანი დასწრება ფორუმზე
❖ ყავის შესვენება
❖ ლანჩი
❖ სერტიფიკატი
❖ თარგმანი
❖ Dananjaya Hettiarachchi ექსტრა სესიაზე დასწრება
❖ ბიზნეს კატეგორიისთვის განკუთვნილი დასაჯდომი ადგილი

$ 1 610 +18 დღგ
64 ბილეთი
პირველი კლასი
❖ 2 დღიანი დასწრება ფორუმზე
❖ ყავის შესვენება
❖ ლანჩი;
❖ სერტიფიკატი
❖ თარგმანი
❖ Marshall Goldsmith ექსტრა სესიაზე დასწრება
❖ Dananjaya Hettiarachchi ექსტრა სესიაზე დასწრება
❖ ინვესტორების სესიაზე დასწრება
❖ პირველი კლასის ადგილები
❖ VIP შესასვლელით სარგებლობა
❖ გალა ვახშამი სპიკერებთან და VIP სტუმრებთან ერთად
ერთ ჯერზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 10 ბილეთის შეძენა.

ბილეთის ტიპი D კატეგორია 595

595
ყიდვა

ბილეთის ტიპი C კატეგორია 720

720
ყიდვა

ბილეთის ტიპი B კატეგორია 845

845
ყიდვა

ბილეთის ტიპი A კატეგორია 1610

1610
ყიდვა