Sacred Horror In Design

Sacred Horror In Design ყველა ბილეთი გაყიდულია

თეირანელი ელექტრონული მუსიკის კომპოზიტორის, „სოტე-“ს ახალი პროექტი სპარსული აკუსტიკური ინსტრუმენტების თანხლებით. ვიზუალური მასალის ავტორია ტომ იორკისა და „მონოლეიქის“ პროექტებში მონაწილე თარიქ ბარი.