რეგიონი

რეგიონი

12 ივნისი, თბილისის საკონცერტო დარბაზი - REGGAEON 10 წლისაა!
ჯგუფი REGGAEON ქართული რეგე ჯგუფია. ჯგუფს მონაწილეობა აქვს მიღებული საქართველოში ჩატარებულ სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონცერტებში, ასევე საერთაშორისო რეგე ფესტივალებზე. 

სპეციალური სტუმრები: ნიაზ დიასამიძე /გაგა ფრანი / ჩვენებურები
კარი გაიღება: 20:00 საათიდან