ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი 2

ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი 2

პროგრამა:
Sleight of Hand
სოლ ლეონი და პოლ ლაითფუტის ქორეოგრაფია
Mutual Comfort
ედვარდ კლუგის ქორეოგრაფია
Solo
ჰანს ვან მანენის ქორეოგრაფია
Cacti
ალექსანდერ ეკმანის ქორეოგრაფია