მასტერ-კლასი სტრატეგიულ მარკეტინგში

მასტერ-კლასი სტრატეგიულ მარკეტინგში

22 სექტემბერი 2017 09:00 Courtyard by Marriott Tbilisi
22 სექტემბერს 9 საათზე, GAMMA-ს ორგანიზებით და მხარდაჭერით, ჩატარდება მასტერ-კლასი სტრატეგიულ მარკეტინგში, რომლის ავტორია Garrett Johnton - საერთაშორისო გამოცდილების მქონე მსოფლიო დონის ექსპერტი, როგორც On-line აგრეთვე Off-line სფეროში.

პროგრამის მოკლე აღწერა:

360˚ Customer Centricity - კლიენტზე ორიენტირებული მომსახურება, როგორც ბიზნესის მთავარი სტრატეგიული უპირატესობა საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ.

•        ყოვლისმომცველი, დასრულებული შედეგი მომხმხმარებლისათვის და არა ნახევარფაბრიკატი
•        მთლიანი ქსელის მონეტიზაცია В2В2С2С და არა მხოლოდ В2В ან В2С
•        მუშაობა მომხმარებლის კომპლექსური წარმატებისთვის და არა მხოლოდ დაკმაყოფილებისთვის
•        ბაზრის მოცულობის გაზრდა და არა მხოლოდ ბაზრის წილის გაზრდა
•        Win-Win-Win მომხმარებელი-თანამშრომლები-ინვესტორები და არა მხოლოდ ინვესტორები

ვისთვის: მეწამეებისთვის, ბიზნესის მფლობელებისთვის, მაღალი რგოლის მენეჯერებისთვის, მათთვის ვინც კომპანიაში მოგებაზეა პასუხისმგებელი - განსაზღვრავს განვითარების სტრატეგიას და მარკეტინგულ სტრატეგიას.