ლუარსაბი

ლუარსაბი

03 დეკემბერი 2016 19:00 პანტომიმის თეატრი
სპექტაკლის სიუჟეტი აგებულია ილია ჭავჭვაძის მოთხრობა „კაცია-ადამიანი?!“-ს მიხედვით, სადაც მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქართველი ხალხის ზოგადი მანკიერი მხარეების რეალისტურად გადმოცემა და სააშკარაოზე გამოტანა. ლუარსაბი წარმოგვიდგენს ტიპს „ტიპი ყველასაცა ჰგავს ზოგადად და არც ერთსაცა ცალკე“, რომელიც რეალურ, ტიპურ გარემოში არსებობს - ეს არის საერთო ქართული მოვლენის სურათი. კონკრეტულ მომენტზე აქცენტირებით, რომელიც ყველაზე ნათლად შლის პერსონაჟების ხასიათსა და პრობლემის არსს, ნათელი ხდება, რომ ეს ყველაფერი დღესაც აქტუალურია თანამედროვე საზოგადოებაში და პრობლემის გადაჭრისათვის აუცილებელია ყველამ საკუთარ თავში შეიცნოს „ ლუარსაბი“, როგორც პიროვნული ფენომენი და არა განყენებული, უცხო პერსონაჟი, სრულიად განსხვავებულ დროს და გარემოში ცხოვრობდა.