ლაურენსია

ლაურენსია

საქართველოს სახელმწიფო ბალეტი   გიწვევთ ა. კრეინის ორმოქმედებიანი ბალეტზე „ლაურენსია“  (ვახტანგ ჭაბუკიანის ქორეოგრაფია, ნინო ანანიაშვილის ქორეოგრაფიული რედაქცია და დადგმა).