კრეატივის სტუდია

კრეატივის სტუდია

18 თებერვალი 2017 18:30 ხატვის სტუდია
გავზარდოთ ჩვენი ტვინის კრეატიულობა და ვისწავლოთ ხატვა პირველი ცდიდან.