კონსერვატორიის საიუბილეო წლის გაცილება

კონსერვატორიის საიუბილეო წლის გაცილება ყველა ბილეთი გაყიდულია

კონსერვატორიის საიუბილეო წლის გაცილება
მონაწილეობენ კონსერვატორიის პროფესორ-მასწავლებლები