კამერული მუსიკის საღამო

კამერული მუსიკის საღამო

კონსერვატორიის მცირე დარბაზი

ეძღვნება ქართულ-იაპონურ დიპლომატიურ ურთიერთობებს და საქართველოში იაპონიის საელჩოსთან თანამშრომლობას
მონაწილეობენ  ქართველი და იაპონელი მუსიკოსები (სასულე კვინტეტი)   პროგრამაშია: ლიგეტი, დებიუსი, რუსელი, პულენკი, შიოჩი იაბუტა და მერაბ  მერაბიშვილი