ჯორჯ ბალანჩინის ქორეოგრაფიის საღამო

ჯორჯ ბალანჩინის ქორეოგრაფიის საღამო

საქართველოს სახელმწიფო ბალეტი   წარმოგიდგენთ ჯორჯ ბალანჩინის ერთმოქმედებიან ბალეტებს: „სერენადა“, „სიმფონია დო მაჟორი“ და „მოცარტიანა“  
დაგვიანებული მაყურებელი დარბაზში მხოლოდ მეორე მოქმედებიდან დაიშვება.