ფოლკლორული მუსიკის კონცერტი

ფოლკლორული მუსიკის კონცერტი

ანსამბლები: ადილეი, ერთობა, სათანაო, შილდა, ძირიანი ვეშაპიძეების, ურუშაძეების, მელაძეების, ოჯახური ანსამბლები, მომღერლები პრემანადან (იტალია).