ღონისძიების ლოკაცია შეიცვალა და ჩატარდება ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე
ფესტივალი ორნამენტი

ფესტივალი ორნამენტი ონლაინ გაყიდვა შეჩერებულია

04 ნოემბერი 2016 23:00 ძველი იპოდრომი
"ORNAMENT FEST" და მისი სპეციფიკა გახლავთ ახალი შოუ ელემენტების შერწყმა ელექტრონულ მუსიკასთან, რაც განაპირობებს განსხვავებული, კრიატიული და თანამედროვე ელექტრონული მუსიკისა და ხელოვნების სინთეზს
ღონისძეიების დღეს, კარზე ბილეთის ღირებულება იქნება 40 ლარი

მსგავსი ღონისძიებები