ფასკუნჯი

ფასკუნჯი

გამოჩენილი ქორეოგრაფის მიხაილ ფოკინის საღამოზე სამი ერთმოქმედებიანი ბალეტი იქნება წარმოდგენილი: „შოპენიანა“, „ფასკუნჯი“ და „ვარდის ზმანება“.  წამყვან პარტიებს „შოპენიანასა“ და „ვარდის ზმანებაში“ პრიმა-ბალერინა ნინო ანანიაშვილი შეასრულებს.