BRAVO  MAESTRO!

BRAVO MAESTRO!

BRAVO  MAESTRO!             
სულხან ნასიძის  90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო