არტ მედიტაცია

არტ მედიტაცია

18 მარტი 2018 17:00 Nili Art Space
არტ მედიტაცია არის კრეატიული, საგანმანათლებლო და განტვირთვისთვის საუკეთესო პროცესი, რომელიც ეფუძვნება საერთაშორისო პრაქტიკას და გათვალისწინებულია პერსონის ემოციურ განვითარებაზე. არტ მედიტაცია მუსიკის ფონზე მიმდინარეობს და კარგი საშუალებაა სტრესის მოსახსნელად,  საკუთარი არტ შესაძლებლობების  აღმოსაჩენად და განსავითარებლად.

არტ მედიტაციის მიზანია ადამიანის არტ რესურსების გააქტიურება, თვითრეგულაციის მექანიზმის განვითარება, კრეატიული უნარ-ჩვევების განვითარება, ემოციური და კოგნიტიური უნარების გაუმჯობესება.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია 12+ ასაკის მსურველს. ხატვა (პირველი ეტაპი),   ფერწერა, კომპოზიცია, ქსოვილის მხატვრული დამუშავება - ეს ის ორთხი ძირითადი მიმართულებაა, რომელსაც თქვენ პროგრამის დასრულების შემდეგ დაეუფლებით.

ერთჯერადი კურსი (ხატვა) -  (კვირას 17:00 ზე)