5.00

ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ,,ნიჭიერთა ათწლედის” მოსწავლეთა კონცერტი

აღწერა

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. კონსერვატორიის მცირე დარბაზი

ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ,,ნიჭიერთა

ათწლედის” მოსწავლეთა კონცერტი

ორშაბათი, 26 დეკემბერი 15:00

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

₾ 5.00