cookie logo

ვებ-გვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, tkt.ge იყენებს Cookie ფაილებს. საიტით სარგებლობის გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით TKT.GE-ს „Cookie პოლიტიკას“

60.00

MGZAVREBI რესპუბლიკაში

შაბათი, 10 დეკემბერი 21:00

რესპუბლიკა

აღწერა

MGZAVREBI გამართავს კონცერტს თბილისში, კლუბში "რესპუბლიკა".


ბილეთები გაიყიდება 3 კალათად:

I კალათა - 40 GEL (SOLD OUT)

II კალათა - 50 GEL (SOLD OUT)

III კალათა - 60 GEL

შაბათი, 10 დეკემბერი 21:00

რესპუბლიკა

₾ 60.00