55.00 ₾ -

დან

ანტონ დოლინ

აღწერა

რა საჭიროა კინო, როდეცას სამყარო ინგრევა? რისი შემოთავაზება შეუძლია კინემატოგრაფს და, მეტიც-ხელოვნებას, როცა ,თითქოს ყველა ჰუმანიტარულო ფასეულობა კრახს განიცდის? როგორია მისი როლი ომის დროს: რეალობის ფიქსირება თუ მისგან გაქცევაში დახმარება? ან იქნებ ნუგეშისცემა, ინფორმირება,მორალის შეთავაზება, დასკვნების გამოტანა? ამ კითხვებზე ( ზოგადა მარადიულზე, მაგრამ ახლა განსაკუთრებულ სიმძაფრეშეძენილზე) პასუხის არქონასთან ერთად, ანტონ დოლინი გვთავაზობს მაყურებელთან თავისუფალ რეჟიმში მათზე საუბარს დაკულტურული მოთხოვნილების უნიკალური გამოცდილების გაცვლა-გამოცვლას, გლობალური კატასტროფების ეპოქასა და პირადი კრიზისის სიტუაციაში.

ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის.