29.00

Art Gene Fest 2022

აღწერა

19:00-21:00 ფოლკლორი, სტუმრები რაჭის და აჭარის რეგიონებიდან

21:00-22:00 ფოლკლორის დასკვნითი ნაწილი ანსაბლი „ძირიანი“

22:30 სანდრო ნიკოლაძე & ბენდი


I კალათა - 29 ₾

II კალათა - 35 ₾