303 Hz Night With Friends / BATUMI / 23 AUG / MonoHall

აღწერა

23 აგვისტოს თბილისში დაფუძნებული თანამედროვე მუსიკალური სკოლის 303Hz ის მორიგი ივენთი ბათუმში Monohall ის ტერიტორიაზე გაიმართება . 303Hz ის საღამოზე დაუკრავენ სკოლის ლექტორები, ადგილობრივი სცენინს გამორჩეული წევრები და 303Hz ის კურსდამთავრებულები .

Lineup

HAMATSUKI
GIO SHENGELIA
ASH SCHOLEM
KVANCHI
KOTE JAPARIDZE
HERBIN K
NINELI
RATI BERADZE

•••

საშვი