,,ნიჭიერთა ათწლედის” მოსწავლეთა საჩვენებელი კონცერტი

აღწერა

ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე
დარბაზი

ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ,,ნიჭიერთა ათწლედის” მოსწავლეთა საჩვენებელი კონცერტი

დასაწყისი 15:00

08 დეკ
21 დეკ