ციფრული ინდუსტრიის აკადემია (SOLO-სთვის)
Description

მხოლოდ SOLO-ს მომხმარებლებისათვის.

ქოფირაითინგის კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტები შეძლებენ სცენარის, სლოგანის, სტატიების და სხვა სახის ტექსტების ლაკონურად, გამართულად წერას. პერსონაჟის შექმნას. სლოგანზე და ვოისოვერზე მუშაობას.
სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებმა შეძლონ სარეკლამო და არამარტო სარეკლამო ტექსტზე სრულფასოვანი მუშაობა და მათი აღქმა. კურსის დასრულების შემდეგ, სტუდენტები დაესწრებიან მთლიან პროცესს თუ როგორ ხდება მოცემულ საკითხებზე მუშაობა სარეკლამო სააგენტოში.

24 სექ
24 სექ
24 სექ
24 სექ
26 სექ
26 სექ
27 სექ
27 სექ
30 სექ
29 ოქტ