მთავარი სხვა
ციფრული ინდუსტრიის აკადემია

- გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსი
- გრაფიკული დიზაინის პროფესიონალური კურსი
- საძიებო სისტემების მარკეტინგი
- ბლოქჩეინი, მაინინგი და ICO
- Art Direction
- ციფრული ბრენდინგი


გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსი

გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსი (Solo)

ბლოქჩეინი, მაინინგი და ICO

ბლოქჩეინი, მაინინგი და ICO (Solo)

ციფრული ბრენდინგი

ციფრული ბრენდინგი (Solo)