ლუარსაბი
აღწერა
სპექტაკლის სიუჟეტი აგებულია ილია ჭავჭავაძის მოთხრობა „კაცია-ადამიანი?!“-ს მიხედვით, სადაც მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქართველი ხალხის ზოგადი მანკიერი მხარეების რეალისტურად გადმოცემა და სააშკარაოზე გამოტანა. ლურსაბი წარმოგვიდგენს ტიპს (,,ტიპი ყველასაცა ჰგავს ზოგადად და არც ერთსაცა ცალკე’’), რომელიც რეალურ, ტიპურ გარემოში არსებობს – ეს არის საერთო ქართული მოვლენის სურათი. კონკრეტულ მომენტებზე აქცენტირებით, რომლებიც ყველაზე ნათლად შლის პერსონაჟების ხასიათსა და პრობლემის არსს, ნათელი ხდება, რომ ეს ყველაფერი დღესაც აქტუალურია თანამედროვე საზოგადოებაში და პრობლემის გადაჭრისთვის აუცილებელია ყველამ საკუთარ თავში შეიცნოს „ლუარსაბი“, როგორც პიროვნული ფენომენი და არა განყენებული, უცხო პერსონაჟი, რომელიც სრულიად განსხვავებულ დროსა და გარემოში ცხოვრობდა.


სპექტაკლზე მოქმედებს 50% ფასდაკლება, ფასდაკლების მისაღებად ისარგებლეთ პრომოკოდით: Theatre