მძინარე მზეთუნახავი

აღწერა


მძინარე მზეთუნახავი

ბალეტი სამ მოქმედებად

დაგვიანებული მაყურებელი დარბაზში მხოლოდ მეორე მოქმედებიდან დაიშვება.

14 თებ
15 თებ