ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ნართები

აღწერა

ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ ნართების განახლებული, ორ განყოფილებიანი ქართულ - ოსური პროგრამა