ოსიპ მანდელშტამი და საქართველო

აღწერა

„ოსიპ მანდელშტამი და საქართველო“. რომა ლიბეროვის ლექცია - კინორეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი, კულტურის „ულისეს“ მხარდაჭერისა და შენარჩუნების ფონდის დამფუძნებელი.

ასაკობრივი შეზღუდვა 12+