აღნიშნული ღონისძიება უკვე ჩატარდა.

გადადით მთავარ გვერდზე, სადაც შეძლებთ უამრავი საინტერესო ღონისძიების დათვალიერებას და ბილეთის შეძენას.
გრაფიკული დიზაინი (პროფესიონალური)
აღწერა
პერიოდი: 15.06.2019-03.08.2019
ლექციების დღეები: შაბათი (12:00-15:00)

კურსის აღწერა:

დიზაინერული პრობლემის ინტერპრეტაცია, კონცეპტუალიზაცია და სწორი ვიზუალური გადაწყვეტის აღმოჩენა დიზაინერული პრაქტიკის საფუძველია. კურსი დიზაინის თეორიის, პროცესისა და პრაქტიკის ფუნდამენტებს მოიცავს.

განსახილველი თემებია: დიზაინის პრინციპები, ტიპოგრაფია, ბადეების გამოყენება სხვადასხვა მედიუმებში, ბრიფზე მუშაობა, იდეების გენერირება, ლოგოს და ბრენდ იდენტობის ჩამოყალიბება.

კურსის სტრუქტურა გათვლილია იმაზე, რომ სტუდენტებმა თეორიის პრაქტიკაში გამოყენება შეძლონ და კრიტიკული აზროვნების უნარი განივითარონ, რომელიც სამომავლოდ პირად დიზაინერულ პრაქტიკაში დაეხმარებათ. ამ მიზების მისაღწევად ლექციების დრო შემდეგნაირად გადანაწილდება: ტექსტი, დღის მასალის გავლა, პრაქტიკული სავარჯიშოები და საშინაო დავალების ჯგუფური კრიტიკა. საბოლოო სტუდენტური ნამუშევარი კურსის მანძილზე გამომუშავებული უნარებისა და ცოდნის ერთგვარი შეჯამება და ბრენდ იდენტობის პრეზენტაციის სახით მომზადება იქნება